TAZ - Training en Advies in de Zorg

terschelling

Terschelling 

Het is onze stellige overtuiging dat aandacht voor elkaar in een team dat met elkaar de huisartsgeneeskundige zorg verleent aan zijn of haar patienten essentieel is. Gezien de vele veranderingen binnen de zorg de laatste decennia en met name binnen de huisartspraktijken is ook een goede organisatie een 'must'.

 

Waarom Terschelling?

Voor ons staat Terschelling voor rust en afstand. Het leereffect is groter als deelenemers aan onze trainingen los zijn van de vele dagelijkse beslommeringen. Op Terschelling is dat zo! De vele jaren dat wij trainingen en cursussen aldaar organiseren blijkt telkens weer hoe dit 'losmaken' zich voltrekt en leidt tot goede absorptie van de aangeboden stof en met name tot een goede uitwisseling onderling in een ontspannen sfeer. De rust en ervaren ruimte en de afstand tot de hectiek van de dagelijkse praktijk zijn voorwaardescheppend!